Dienstencheques

In deze rubriek hebben we een aantal veelgestelde vragen met hun antwoord op een rijtje gezet.

Weet dat u ook altijd in onze kantoren terecht kunt met uw vraag: telefonisch, via e-mail of ter plaatse. We helpen u graag verder.

 

Hoeveel kost een dienstencheque?

Een dienstencheque kost 9 euro. Bovendien voorziet elk gewest nog een fiscale aftrek voor een deel van de aangekochte dienstencheques waardoor de werkelijke aankoopprijs nog lager ligt:

  • Vlaanderen: 20% fiscale aftrek en dus slechts 7,2 euro voor één uur hulp in het huishouden (Enkel op de eerste 174 aangekochte dienstencheques per persoon)
  • Brussel: 15% fiscale aftrek en dus slechts 7,65 euro voor één uur hulp in het huishouden (Enkel op de eerste 163 aangekochte dienstencheques per persoon)
  • Wallonië: 10% fiscale aftrek en dus slechts 8,1 euro voor één uur hulp in het huishouden (Enkel op de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon)

Als individuele gebruiker kunt u per kalenderjaar maximaal 500 dienstencheques per persoon bestellen. U betaalt 9 euro per cheque voor de eerste 400 dienstencheques. Vanaf de 401ste betaalt u 10 euro per cheque.

In een gezinssituatie kunt u dit vermijden door dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruikersnummer op naam van de partner.

 

Hoeveel hulp kan ik krijgen voor één dienstencheque?

Voor één dienstencheque kan u één uur huishoudelijke hulp of strijkhulp krijgen.

 

Waar kan ik mijn dienstencheques bestellen?

De officiële uitgever van de dienstencheques is Sodexo. U kunt online op hun website uw dienstencheques bestellen.

Bent u nog niet geregistreerd, dan helpen wij u graag bij de administratieve formaliteiten, helemaal gratis. Neem contact op met een kantoor in uw buurt.

 

Hoe bestel ik mijn dienstencheques?

U kunt uw cheques bestellen bij Sodexo. Zo gaat u te werk:

Schrijf u gratis in op de webpagina van Sodexo. Geef aan of u met papieren of elektronische dienstencheques wenst te betalen.

U ontvangt een gebruikersnummer.

Bepaal het aantal dienstencheques dat u wenst te bestellen.

Het minimumaantal is 10. Dienstencheques uitgegeven vanaf 1 maart 2019 zijn 12 maanden geldig.

Maak het bedrag over van 9 euro x het gewenste aantal cheques op het rekeningnummer van Sodexo met uw gebruiksnummer als gestructureerde mededeling. Vergeet niet het bedrag te verhogen tot 10 euro als u in het lopende kalenderjaar al 400 cheques besteld hebt op uw naam (of 800 cheques op uw naam en die van een gezinslid ouder dan 18 jaar).

Tip: Als u uw bank een permanente betalingsopdracht aan Sodexo geeft, vermijdt u dat u achterstand oploopt bij het bestellen van uw dienstencheques.

U kan ook een kantoor in uw regio contacteren voor telefonische ondersteuning.

 

Hoeveel dienstencheques kan ik bestellen?

Als individuele gebruiker kunt u per kalenderjaar maximaal 500 dienstencheques per persoon bestellen. U betaalt 9 euro per cheque voor de eerste 400 dienstencheques. Vanaf de 401ste betaalt u 10 euro per cheque.

In een gezinssituatie kunt u dit vermijden door dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruikersnummer op naam van de partner.

 

 

Hoelang zijn dienstencheques geldig?

Dit hangt af van jouw woonplaats:

Vlaanderen: 12 maanden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 6 maanden

Wallonië: 8 maanden

Er werd beslist dat de dienstencheques die in de periode van de coronacrisis vervallen, langer geldig blijven. Deze dienstencheques zullen een geldigheidsduur van 15 maanden hebben in plaats van 12 maanden hebben. Dit betekent dat bijna vervallen cheques nog 3 maanden extra geldig blijven.

 

Kan ik de aankoop van mijn dienstencheques automatiseren?

Ja hoor, dat kan! We raden je aan om een domiciliëring aan te maken bij je bank tussen jezelf en Sodexo. Zo hoef jij er zelf niet meer aan te denken.

 

Wat doe ik met ongebruikte dienstencheques?

Zolang uw cheques geldig zijn, kunt u een terugbetaling vragen aan Sodexo. Hiervoor wordt wel een bijdrage gevraagd van 0,5 euro per dienstencheque.

 

Kan ik onbeperkt dienstencheques blijven bestellen?

Nee, er staat een limiet op het aantal dienstencheques dat u per kalenderjaar kunt bestellen. Die limiet bedraagt 500, 1000 of 2000, afhankelijk van uw gezinssituatie.

Individuele gebruikers kunnen 500 dienstencheques per jaar bestellen: 400 aan 9 euro en 100 aan 10 euro. In een gezinssituatie kunt u de meerkost vermijden door dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruiksnummer op naam van de partner.

Gezinnen kunnen 1000 dienstencheques per jaar bestellen: 800 aan 9 euro en 200 aan 10 euro. Onder ‘gezin’ wordt verstaan: alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Valt u onder een speciale categorie (eenoudergezin, gehandicapte persoon, ouder van minderjarige gehandicapte kinderen, ouder persoon die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet), dan wordt uw aankooplimiet na goedkeuring verhoogd tot 2000 dienstencheques aan 9 euro.

 

Zijn de dienstencheques fiscaal aftrekbaar?

Ja! Elk jaar ontvang je in maart een fiscaal attest van Sodexo. Dit formulier moet je bij de belastingaangifte voegen. Wanneer je elektronische dienstencheques gebruikt, is dit attest ook beschikbaar in de beveiligde Gebruiker Zone van Sodexo. Nog handiger, normaal gezien zijn de gegevens van je fiscaal attest automatisch voor- ingevuld in je belastingaangifte.

Voor Vlaanderen: je betaalt slechts 7,20 euro voor één uur hulp in het huishouden. Je ontvangt immers jaarlijks een belastingvermindering van 1,80 euro per cheque voor de eerste 167 aangekochte dienstencheques per persoon.

Voor Brussel: je betaalt slechts 7,65 euro voor één uur hulp in het huishouden. Je ontvangt immers een jaarlijks een belastingvermindering van 1,35 euro per cheque voor de eerste 167 aangekochte dienstencheques per persoon.

Voor Wallonië: je betaalt slechts 8,10 euro voor één uur hulp in het huishouden. Je ontvangt immers een jaarlijks een belastingvermindering van 0,90 euro per cheque voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben elk apart recht op de belastingvermindering. Je kan de fiscale aftrek maximaliseren door in de loop van het jaar dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruiksnummer op naam van de partner.

 

Kan ik mijn dienstencheques weggeven aan familie of vrienden?

Neen. De dienstencheques staan op naam van de gebruiker. De vergoede diensten moeten uitgevoerd worden op het adres vermeld op de dienstencheque.

 

Wie kan van dienstencheques gebruik maken?

De dienstencheque is een betaalmiddel voor particulieren, niet voor bedrijven of ondernemingen. Het poetsen van gemeenschappelijke delen in appartementsblokken van praktijkruimtes is evenmin toegestaan.

 

Ik wil een terugbetaling van mijn dienstencheques. Hoe ga ik te werk?

Wenst u een terugbetaling van uw dienstencheques? Dat kan gratis via uw Beveiligde Zone of door een formulier in te vullen. Uiteraard moeten uw cheques nog geldig zijn.

Meer info op: https://dienstencheques.vlaanderen.be/burger/gebruik/omruiling-terugbetaling/terugbetaling