Facturatie van administratieve kosten

 

In deze rubriek hebben we een aantal veelgestelde vragen rond de facturatie met hun antwoord op een rijtje gezet.

Weet dat u ook altijd in onze kantoren terecht kunt met uw vraag. We helpen u graag verder.

 

Waarom factureren wij?

Group Daenens hecht als bedrijf veel belang aan een kwalitatieve dienstverlening voor de klant en aan het creëren van kansen voor onze medewerkers. Als onderneming willen we daarom verder kunnen investeren in de medewerkers: in de omkadering, de opleiding, het inkomen en het welzijn van onze duizenden werknemers.

Binnen het huidige financieringsmodel van de sector is hiertoe tot op vandaag echter onvoldoende ruimte.    Als onderneming kunnen we echter niet gewoon aan de zijlijn blijven staan en onachtzaam toekijken.  Onze huishoudhulpen en u als klant verdienen beter.

Daarom zien wij ons genoodzaakt om een bijkomende administratieve kost in rekening te brengen.

 

Is het aanrekenen van een administratieve vergoeding wettelijk?

Het aanrekenen van een administratieve vergoeding is toegelaten en wettelijk. Vele dienstenchequebedrijven doen dat al sinds enige tijd.

Het aanrekenen en de modaliteiten van deze administratieve vergoeding is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die we jou hebben toegezonden of die we jou hebben overhandigd bij je bezoek op kantoor. Je kan steeds een kopij van onze standard samenwerkingsovereenkomst bekomen via jouw kantoor.

 

Hoeveel moet ik extra betalen?

Het betreft een facturatie per gewerkt uur en het bedrag dat zal worden gefactureerd is afhankelijk van de woonplaats van u als klant.  Aangezien de inruilwaarde van een dienstencheque verschilt per gewest, zal ook het gefactureerde bedrag per uur verschillen per gewest.  Op 01/01/2023 voorzien we volgende facturatie per gewerkt uur:

Vlaanderen € 0,90
Brussel  € 0,62
Wallonië  € 0,46

 

Wat als je huishoudhulp niet is komen opdagen?

Als je huishoudhulp niet is komen opdagen maak je best een nieuwe afspraak met de coördinator. Er zal een nieuwe datum worden afgesproken, en indien de prestatie per vergissing al was aangerekend, wordt die op de volgende factuur automatisch verrekend.

 

Wat als je huishoudhulp op een andere dan de geplande datum de prestatie verricht heeft?

Geen probleem. Dat wordt in onze planning aangepast en netjes op je factuur afgerekend. Je hoeft hier zelf verder geen actie voor te ondernemen, dit gebeurt automatisch.

 

Wat als je huishoudhulp langer gewerkt heeft dan voorzien?

De extra gepresteerde uren zullen op je volgende factuur automatisch mee verrekend worden.

 

Wat als je huishoudhulp minder uren gewerkt heeft dan voorzien?

De te weinig gewerkte uren zullen op je volgende factuur automatisch in mindering gebracht worden.

 

Kan ik mijn factuur op papier krijgen in plaats van per mail?

Ja, dat kan, maar je betaalt dan wel een extra verzend- en administratiekost van 5 € per factuur. Vanuit ecologisch oogpunt proberen wij echter papieren facturen zoveel mogelijk te vermijden en we adviseren je om een mailadres ter beschikking te stellen zodat we niet alleen de natuur sparen, maar ook de extra kosten kunnen vermijden.

 

Wat als mijn samenwerkingsovereenkomst in de foute taal is opgesteld?

Er bestaat een Nederlandstalige, Franstalige, Engelse en Duitse versie van onze samenwerkingsovereenkomst. Als je jouw overeenkomst in een andere taal wenst te ontvangen kan je jouw coördinator daar eenvoudig om vragen.

 

Kan mijn factuur verzonden worden naar een ander e-mailadres?

Geen enkel probleem. Geef het juiste e-mailadres door aan je coördinator.

 

Kan mijn factuur opnieuw verzonden worden?

Geen enkel probleem. Vraag het aan uw coördinator via mail of telefoon. Je ontvangt deze sowieso opnieuw bij de eerstvolgende rappel.

 

Wat als ik een factuur tweemaal betaald heb?

Het teveel betaalde bedrag zal automatisch terugbetaald worden. Je hoeft hiervoor niets te doen.

 

Wat als ik het niet eens ben met de extra facturatie?

Je kan altijd vrijblijvend en kosteloos je samenwerkingsovereenkomst opzeggen. Je neemt daar best contact voor op met je coördinator.

 

Kan ik een factuur krijgen op naam van mijn bedrijf?

Dit is wettelijk niet mogelijk. Dienstencheques mogen alleen door particulieren gebruikt worden.

 

Waar kan ik terecht met klachten over mijn factuur?

Je kan je coördinator hierover contacteren. Hij of zij zal samen met jou naar een oplossing zoeken.

 

Wat als ik mijn samenwerkingsovereenkomst wil stoppen?

Dat kan zoals voorzien volgens de voorwaarden van de samenwerkings-overeenkomst. Breng de coördinator van het kantoor hier schriftelijk of via mail van op de hoogte. Hij of zij zal de nodige stappen ondernemen om de samenwerkingsovereenkomst stop te zetten.

 

Als je eventueel nog andere vragen hebt die hier niet werden opgenomen, dan kan je best je kantoor even contacteren zodat we je verder kunnen helpen.